کیفیات مشدده عام کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضم

کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضمن صدورحکم قاضی به این کیفیات استنادنموده و موارد آنرانیز درحکم قیدنماید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید
دی 93
14 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
17 پست
خرداد 93
6 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
8 پست