پایان نامه

جرائم علیه محیط زیست

محسن افتخاری

استاد راهنما: محمود آخوندی

 

چکیده: امروزه تخریب محیط زیست مستقیماً بر روندهای اقتصادی کشور های جهان تأثیر گذار است . فرسایش خاک ، نازک شدن لایه ازن ، آلودگی هوا ، افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلها و تغییر آب و هوا همگی تأثیر سویی بر زندگی انسان باقی می گذارند . چراگاهها و اقیانوسها تا سر حد امکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند و پیوسته از باروری آنها کاسته شده است . طرح موضوع جرائم زیست محیطی واجد فواید نظری و عملی عدیده ای می باشد که بخوبی در روابط موجود میان محیط زیست و استقرار و تداوم حیات بشری بازنمایی می کند و بر آن هستیم که جرایم زیست محیطی را از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم . موضوع حمایت از محیط زیست در جهت منافع بشری و از بین بردن آثار مخرب فعالیتهای صنعتی تبدیل به مسأله ای جدی در جهان معاصر گردیده است . و از ویژگیهای مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود . امروزه بشریت در برابر تهدید خود از بین بری توسط ابزاری که برای پیشرفت و سعادت خود ساخته است قراردارد . برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب دارد . این هدف تحقق نخواهد یافت مگر اینکه همکاری و هماهنگی لازم چه در سطح ملی میان ارگانهای مسئول و چه در سطح بین المللی میان دولتها بوجود آید

 

حقوق محیط زیست و ضمانت اجرای کیفری آن در ایران

موضوع: علوم انساني > حقوق
 
 
نقش مشخص نیست : محمدحسین عبداعتدال | نقش مشخص نیست : عباس تدین | نقش مشخص نیست : محمد امامی | نقش مشخص نیست : محسن ظریفکارفرد |

حقوق محیط زیست را مجموعه مقررات الزام آوری دانست که روابط دولتها و سازمانهای بین الملل را در زمینه پدیده های مربوط به محیط زیست منظم می‌کند حقوق محیط زیست از همان ابتدای تولد در خانواده حقوق بین‌الملل رشد و نمو پیدا کرد بطوریکه امروزه در حقوق بین‌الملل محیط زیست از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود همچنین حقوق محیط زیست از رشته‌های حقوق عمومی می‌باشد، کنفرانس استکهلم در ...

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید