پست های ارسال شده در تیر سال 1393

وظایف و اختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی

باسمه تعالی امید در بر  تقریر نویس دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. چکیده دفتر دادگاه محل تنظیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 448 بازدید