پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

کارشناسی ارشد جزا

اسامی دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد) حقوق جزا:    اسامی دروس  جزای عمومی  جزای اختصاصی آ.د.ک  متون فقه  متون حقوقی  سراسری  2  2  2 1 1 آزاد 2 2 2 1 1    منابع آزمون کارشناسی ارشد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 40 بازدید

جدیدترین کتابهای حقوقی

تدوینناشرتیراژچاپقیمت(ریال)اعلامیه جهانی حقوق بشرمترجم: شهرام کیوانفرکندر3000120000تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتیمحمدرضا ادیبیجاودانه، جنگل1000155000حقوق بشر در نظام بین‌المللرضا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 122 بازدید

مطالب حقوقی فایل pdf

رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 1992 1389/06/25 شیوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا 1215 1389/06/22 دادسرا و دادستان ، وظایف قانونی و آیین رسیدگی 1435 1389/06/28 دادسرا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 132 بازدید

دانلود فصلنامه های قضائی قوه قضائیه

دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 1086 1389/07/11 فصلنامه قضائی شماره 10 441 1389/07/11 فصلنامه قضائی شماره 11 397 1389/07/11 فصلنامه قضائی شماره 12 559 1389/07/11 فصلنامه قضائی شماره 13 365 1389/07/11 فصلنامه قضائی شماره 3 317 1389/07/11 فصلنامه قضائی شماره 4 327 1389/07/11 فصلنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

دانلود ماهنامه قوانین و مقررات قوه قضائیه

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 488 1390/10/03 ماهنامه ویژه قوانین و مقررات مهرماه 90 334 1390/10/03 ماهنامه ویژه قوانین و مقررات آبان ماه 90 884 1390/07/25 ماهنامه ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

دانلود نشریه پیام آموزش

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 723 1389/10/29 پیش شماره دوم 441 1389/10/29 پیش شماره اول 492 1389/10/29 پیام آموزش شماره 1 391 1389/11/02 پیام آموزش شماره 10 363 1389/11/02 پیام آموزش شماره 11 363 1389/10/29 پیام آموزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 187 بازدید

دانلود کتابهای معاونت آموزش قوه قضائیه

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 712 1389/06/26 آثار طلاق (222) 402 1389/06/25 شرایط پذیرش درخواست سقط جنین (153) 401 1389/06/25 شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه (83) 400 1389/06/25 شروط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 313 بازدید

دانلود فرم ها و اوراق قضائی

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 301 1389/06/29 درخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته 173 1389/06/29 درخواست استرداد جهیزیه با قرار تأمین خواسته 204 1389/06/29 درخواست الزام به انجام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 145 بازدید

دانلود انواع دادخواست

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 453 1389/06/28 دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید 241 1389/06/28 دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت 208 1389/06/28 دادخواست ابطال وکالتنامه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 150 بازدید

دانلود انواع دادخواست ها

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 453 1389/06/28 دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید 241 1389/06/28 دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت 208 1389/06/28 دادخواست ابطال وکالتنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

انواع دادخواست

رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 329 1389/07/11 درخواست طلاق از سوی زوج 213 1389/07/11 حضانت 183 1389/07/11 اثبات نسب 205 1389/07/11 اجرت‌آلمثل 155 1389/07/11 اعتراض در مورد نحله 151 1389/07/11 اعتراض به منع تحصیل زوجه 162 1389/07/11 استرداد طفل 153 1389/07/11 استرداد جهیزیه 177 1389/07/11 تخلیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 138 بازدید

دانلود جزوه های آموزشی اعضای شورای حل اختلاف

  رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد دریافت کلیک تاریخ توضیحات نوع فایل 505 1389/06/28 دستورالعمل جامع ساماندهی شورا‌های حل‌اختلاف 827 1389/06/28 حقوق کیفری به زبان ساده (آشنایی با مفاهیم حقوق کیفری جرایم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 221 بازدید

جدیدترین لوایح قوه قضائیه

      آخرین وضعیت لوایح سردبیر قوه قضائیه   1390/11/01 158.25 KB دانلود   متن لایحه حمایت از بزه دیدگان سردبیر قوه قضائیه لوایح در دولت 1390/11/03 55.41 KB دانلود   متن لایحه آیین دادرسی تجاری سردبیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید