وظایف مدیران دفتر در مورد  دادخواست:

 الف) اول ثبت کردن دادخواست و ارائه رسید:

در مورد ثبت دادخواست نکات زیر مهم بنظر می‌رسد: 1- طبق مادة 48 ق‌آدم: شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است. 2- ثبت فوری دادخواست 3- ارائه رسید به تقدیم‌کننده دادخواستی 4- ثبت تاریخ تسلیم دادخواست 5- برای ثبت دادخواست نیاز به دستور رئیس دادگاه نیست 6- تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود)

ب) دادخواست را جهت ارجاع به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند:    

 دادخواست را به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند. نکاتی که به نظر می‌رسد طبق مادة 50 آ د م : هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آنرا جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند. چنانچه دادگاه دارای شعب متعددی نباشد مدیر دفتر جهت ارجاع مواجه به تکلیفی نمی‌باشد. زیرا قانون در این مورد ساکت است. منظور از زمان فوری اولین زمان ممکن انجام کار است. رویه دادگاهها بر این است که خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع نزد معاونت ارجاع یا رئیس حوزة قضایی می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع، و خواهان پس از ارجاع پرونده، آنرا به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبة مرجوع اولیه می‌برد.  

ج) پذیرش دادخواست ولو نافص:

 پذیرش دادخواست ولو ناقص مادة 53 آدم : در موارد زیر دادخواست توسط دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن به شرح زیر باید تکمیل گردد 1- در صورتیکه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر قانونی الصاق نشد، باشد، یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد2- وقتی که بندهای (2و3و4و5و6) مادة 51 آ د م رعایت نشده باشد.  ناگفته نماند هزینه دادرسی باید مطابق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در موارد معین مصوب 28/12/73 پرداخت گردد. هزینه دادرسی به دو صورت پرداخت می‌شود1-  بصورت الصاق تمبر 2- بصورت واریز به حساب خزانه

 د) صدور قرار رد دادخواست :

موارد صدور قرار رد دادخواست : طبق مواد 54 و 55 و 56 و 64 آ د م ، مدیر دفتر دادگاه را مکلف کرده که قرار رد دادخواست نخستین را صادر نماید و موارد 339 و 345 نیز پیش‌بینی شده که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند، تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر نماید

ه) صدور اخطار رفع نقص

 موارد صدور اخطار رفع نقص: در ق آ د م در مادة 4 مدیر دفتر را مکلف کرده که اخطار رفع نقص صادر نماید و در مادة 4 مربوط به دادخواست نخستین و 2 ماده مربوط به دادخواستی مرحلة تجدیدنظر و فرجام می‌باشد. (

ی) تطبیق رونوشت با اصل سند

گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست نماید.رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن، با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی ان است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر، یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. (

ن) تعیین وقت دادرسی .

تعیین وقت دادرسی: مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد. 2- در صورتی که پرونده کامل نباشد دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده نماید تا دفتر اخطار کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید.

مدیر دفتر وقت دادرسی را بطو دقیق (ساعت، روز، ماه) تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر می‌نماید. در این مورد باید نشانی خوانده و خواهان را در نظر بگیرد مثلاً: اگر یکی از طرفین در خارج از کشور باشد وقت جلسه دادرسی باید طوری معین شودکه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از دو ماه نباشد


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/۸/٢٥ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : امید دربر | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.